You are here

Voorwaarden: Algemene Voorwaarden

Pagina afdrukken

Verkoopsvoorwaarden

Aanbieding

Onze catalogus is bestemd voor de industrie en ambachtelijke ondernemingen, alsook instellingen, verenigingen en clubs. Door uw bestelling aanvaardt u uitdrukkelijk onze verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden. Alle voorgaande verkoops-, leverings- en prijsvoorwaarden komen door deze catalogus te vervallen. Prijzen zijn exclusief BTW, taksen en verzendkosten.

Prijzen

Alle prijzen zijn netto per stuks, exclusief 21 % BTW (drukfouten voorbehouden). Voor sommige artikelen kan de prijs per kleur en per maat onderling verschillen.

Stalen

Samples met een goederenwaarde onder de € 5,- zijn gratis, m.u.v. textiel. Bedragen boven de € 5,- en textielartikelen worden gefactureerd. Textiel mag niet retour gestuurd worden.

Betaling

U betaalt pas wanneer u 100% tevreden bent, na de levering van uw bestelling. In uitzonderlijke gevallen vragen we vooruitbetaling. Dit wordt telkens schriftelijk overeengekomen via de orderbevestiging. Een betwisting tussen partijen en namelijk een vordering tot betaling zal behoudens afwijking door ons toegestaan, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid der Rechtbanken van Gent.

Levering

Gratis levering voor alle orders. Voor orders met een bestelwaarde onder de €50, rekenen wij €15 behandelingskosten aan. (Levering : 1 adres in België) Kleine afwijkingen in formaat, kleur, materiaal enz. kunnen voorkomen. Verbeteringen en/of modelwijzigingen zijn ons voorbehouden.

Leveringen vinden standaard plaats op het gelijkvloers. Bij levering op andere verdiepingen kunnen problemen ontstaan.

Leveringstermijn

Leveringstermijnen voorzien op de bestelbons gelden slechts als aanduiding en verbinden geenszins de verkoper. De koper kan in geen geval de ontbinding van de overeenkomst, noch schadevergoeding vorderen bij niet naleving van de leveringstermijn.

Opdruk

De opdruk wordt, wanneer niet speciaal opgegeven, door ons naar best vermogen in kleur, op plaats en formaat aangebracht. Bij bedrukte artikelen is het helaas niet altijd mogelijk exact de juiste aantallen te leveren, 5% meer- of minderlevering is hierbij toegestaan. Wijzigingen moeten schriftelijk gebeuren en worden aanvaard indien ze bevestigd worden door onze diensten. Indien de prijs van het artikel inclusief opdruk is, worden wel de instelkosten aan u doorberekend. De drukprijs voor meerdere producten in een set, geldt slechts bij een gelijkblijvend logo. De bedrukkingen die in onze folder voorkomen, zijn enkel ter illustratie. Indien u een order plaatst, behouden wij ons het recht uw logo in onze catalogus te gebruiken, tenzij door u nadrukkelijk schriftelijk verboden.

Klachten

Klachten moeten binnen de 8 dagen schriftelijk gemeld worden. Telefonische klachten zijn alleen geldig als ze schriftelijk bevestigd worden.

Garantie

Bij fouten, defecten enz. heeft u vanzelfsprekend een omruilingsrecht binnen de 8 dagen na goederenontvangst.

Bestellingen per fax, email of web

Alle schriftelijke bevestigingen van bestellingen die reeds per fax, email of web doorgestuurd werden, en die niet duidelijk ernaar refereren, zullen als nieuwe bestellingen beschouwd worden.

Consumentenombudsdienst

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een bevoegde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl.

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr.