EuroGifts logo
EuroGifts
Hoogweg 38 - 8940 Wervik -
+32 56 31 39 91
info@eurogifts.be
FACEBOOK WEDSTRIJD - REGLEMENT
 
Datum: 21/03/2018
Tijd: 23:24:56

You are here

Facebook wedstrijd - Reglement

Pagina afdrukken

De winnaar van deze wedstrijd wint een restaurantcheque ter waarde van €100 in een nabij de winnaar gelegen Braziliaans restaurant (zie Art. 7). Toch moeten volgende voorwaarden worden nagekomen:

Art. 1 Organisatie

Deze Facebook wedstrijd wordt georganiseerd door EuroGifts, Hoogweg 38, 8940 Wervik.

Art. 2 Algemeen

Dit wedstrijdreglement bevat de voorwaarden en regels van deze wedstrijd. Door deel te nemen aan deze wedstrijd verklaart de deelnemer zich akkoord met deze voorwaarden en alsook de wedstrijdbeslissingen die door EuroGifts genomen worden.

EuroGifts kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen aan dit wedstrijdreglement.

Elk geschil dat niet door dit wedstrijdreglement geregeld wordt, zal door EuroGifts behandeld en beslecht worden en kan in geen geval worden betwist door de deelnemers. Er wordt geen briefwisseling of andere correspondentie gevoerd over het wedstrijdreglement en/of de uitslag van de wedstrijd.

Art. 3 Deelname

Deelnemen kan door te surfen naar de Facebookpagina van EuroGifts (http:// www.facebook.com/EuroGifts.be) , te klikken op “Like” (“Vind ik leuk”) en vervolgens de wedstrijdvraag en de schiftingsvraag te beantwoorden. (zie ook Art. 4 & Art. 6)

Elke natuurlijke persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, kan aan deze wedstrijd deelnemen. De wedstrijd loopt van 17 februari tot en met 2 maart 2014.

Art. 4 Wedstrijd

Elke deelnemer verklaart, op bestraffing van uitsluiting, de wedstrijd te spelen zonder gebruik te maken van software die de wedstrijd of de browser kunnen beïnvloeden of onderbreken. De wedstrijd bestaat uit 4 stappen: de EuroGifts Facebook-pagina ‘liken’, de vraag over Braziliaanse drankjes beantwoorden, de schiftingsvraag beantwoorden en het invullen van het formulier met persoonlijke gegevens.

Elke deelnemer krijgt één kans tijdens de wedstrijd.

Art. 5 Uitsluiting

Deelnemers die het wedstrijdreglement niet respecteren, kunnen zonder waarschuwing of verklaring worden uitgesloten van deelname. Elk poging tot fraude wordt bestraft met de onmiddellijke uitsluiting. Uitgesloten deelnemers komen niet in aanmerking voor een prijs.

Art. 6 Bepaling van de winnaar

Om de winnaar te bepalen zal EuroGifts de deelnemer weerhouden die de eerste vraag (Braziliaanse drankjes) correct heeft beantwoord en het antwoord op de schiftingsvraag heeft gegeven dat het dichtst het juiste aantal deelnemers aan de wedstrijd benadert.

In geval van misleiding of bedrog behoudt EuroGifts zich het recht de prijzen in te trekken.

Art. 7 Prijs en bekendmaking

De winnaar ontvangt een restaurantcheque ter waarde van €100 in een nabij de winnaar gelegen Braziliaans restaurant (overeen te komen tussen EuroGifts en winnaar). EuroGifts houdt er zich aan de winnaar persoonlijk via e-mail op de hoogte te brengen van de uitslag van de wedstrijd.

De prijs zal na deze communicatie persoonlijk opgestuurd worden naar het postadres van de winnaars. EuroGifts zal aan het einde van de wedstrijd de winnaar bekend maken via haar Facebook-pagina.

De prijzen zijn onder geen beding in speciën uitkeerbaar noch omruilbaar voor een andere prijs. De prijzen zijn niet overdraagbaar aan derden en zullen alleen worden gegeven aan de winnaars van de wedstrijd.

Art. 8 Disclaimer

De deelname aan de wedstrijd valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers en ze verklaren geen gebruik te zullen maken van software of hulpmiddelen om fraude te plegen. EuroGifts behoudt zich eveneens het recht voor de wedstrijd te allen tijde te eindigen, te wijzigen of uit te stellen zonder daar verantwoordelijk voor te zijn.

Art. 9 Privacy

De informatie en persoonlijke gegevens van de deelnemers die in de database van EuroGifts verzameld werden naar aanleiding van de wedstrijd zullen uitsluitend gebruikt worden voor intern gebruik en zullen niet aan derden worden overgemaakt.

Art. 10 Wetgeving

De relatie tussen EuroGifts en de deelnemers wordt beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen tussen EuroGifts en een deelnemer over het bestaan, de interpretatie, de uitvoering en de gevolgen van de wedstrijd en dit wedstrijdreglement vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van België.

Deze wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, ondersteund of beheerd door Facebook, en is ook niet verbonden met de organisatie Facebook. Door deelname aan deze wedstrijd doet de deelnemer onherroepelijk afstand van alle vorderingen ten opzichte van Facebook.